РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Головний редактор:
Мохненко Андрій Сергійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
фінансів, обліку та підприємництва (Херсонський державний університет, Херсон).
Заступники головного редактора:
Макієнко Олексій Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу (Херсонський державний університет, Херсон);
Юрченко Віктор Володимирович – кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу (Херсонський державний університет, Херсон).
Відповідальний секретар:
Сидорович Єгор Сергійович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (Херсонський державний університет,
Херсон).
Члени редакційної колегії:
Брич Василь Ярославович – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-
наукового інституту інноваційних освітніх технологій (Тернопільський національний
економічний університет, Тернопіль);
Василевська Яніна Валентинівна – кандидат географічних наук (Херсон);
Ведмідь Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор, декан факультету
ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (Київський національний торговельно-
економічний університет, Київ);
Водотика Сергій Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри історії,
археології та методики викладання (Херсонський державний університет, Херсон);
Котовський Ігор Миколайович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та
екології (Херсонський державний університет, Херсон);
Пилипенко Ігор Олегович – доктор географічних наук, професор, декан факультету
біології, географії та екології (Херсонський державний університет, Херсон);
Реєнт Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН
України, заступник директора Інституту історії України НАН України (Національна академія
наук України, Київ);
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої
історії та міжнародних відносин (Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, Черкаси);
Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики (Чорноморський національний університет
імені Петра Могили, Миколаїв);
Шарко Віталій Володимирович – кандидат педагогічних наук (Херсон);
Яровий Вадим Федорович – доктор економічних наук, доцент кафедри готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу (Херсонський державний університет, Херсон).

© Херсонський державний університет, 2020
© Херсонська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 2020

Для завантаження збірника перейдіть за посиланням.