Електронний історичний журнал «Scriptorium Nostrum» - рецензований журнал, в якому висвітлюються історія, археологія та історіографія України та Східної Європи. А саме, журнал присвячено різноманітним аспектам політичних, соціальних та культурних змін у місцевому та загальнолюдському вимірах у даному регіоні, а також цим процесам у розрізі загальносвітових тенденцій розвитку історії.  Акцент робиться на локальній історії, а також на проблемному підході до вивчення історії окремих регіонів України, українських громад за кордоном, історії націй і народів на теренах України, зокрема історії Голокосту та Голодомору

Загальні відомості

Періодичність: два рази на рік

ISSN:  2411-0078

Веб-сторінка: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/index

Засновник: Херсонський державний університет (Україна).

Заснований: 2014 р. (рішення Вченої ради Херсонського державного університету, протокол № 13, від 26.06.2014)

Згідно з Наказом МОН України від 1.07.2016 № 820 журнал Scriptorium nostrum включено до Переліку друкованих (електронних) періодичних наукових фахових видань України

Тип видання: наукове

Вид видання: електронний журнал

Спеціальності: 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (історія)

Індексується:

Google Scolar

Реферативна база даних "Україніка наукова"

Index Copernicus International S.A.

Видання здійснюється на безоплатній основі

 

Цей журнал використовує ліцензію від Creative Commons CC BY